AC

AC

AC

AC, czyli Autocasco, jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu mechanicznego od zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży. Zakres tego ubezpieczenia ma różny zakres w zależności od tego jak bardzo chcemy chronić nasz samochód czy motocykl. Ubezpieczenie o szerszym zakresie będzie wymagało jednak opłaty większych składek niż ubezpieczenie o węższym zakresie. Wszystko zależy jednak od wyboru właściciela pojazdu – czy zdecyduje się on opłacać to ubezpieczenie i w jak szerokim zakresie. Umowę AC zawiera się na rok i jest ona ważna od następnego dnia po; wpłaceniu składki. Ubezpieczenie to jest zabezpieczeniem od losowych przypadków takich jak kradzież samochodu, uszkodzenie samochodu w wyniku zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami, zniszczenie samochodu w wyniku pożaru, powodzi lub wybuchu, a także w gdy właściciel ponosi winę za zniszczenie swojego pojazdu.

Ubezpieczenie AC nie obejmuje jednak szkód wykonanych przez właściciela pojazdu umyślnie. Każdy kierowca powinien również pamiętać, że nie otrzyma odszkodowania w momencie, gdy porusza się pojazdem bez niezbędnych dokumentów, kieruje pod wypływem alkoholu lub innych nielegalnych środków, a także gdy uciekł z miejsca wypadku. Warto również pamiętać, że ubezpieczenie AC chroni nie tylko pojazd, ale również jego pełne wyposażenie pod warunkiem, że zostało ono zgłoszone w trakcie podpisywania umowy.

– autor artykułu